Nationaal Landschap Zuidwest Friesland

Gaasterland ligt in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân en is glooiend en bosrijk. Deze glooien noemde men vroeger gaasten. Het zijn in de Saalien-ijstijd opgestuwde keileemruggen, overdekt met een laag zand. Vanwege de zandverstuivingen hier en in andere gebieden heeft Staatsbosbeheer het gebied rond 1900 beplant met bos. De keileemruggen waren een natuurlijke zeewering tegen het water van de Zuiderzee en zijn dat nu nog voor het IJsselmeer. Een ervan is het Mirnser Klif (Murnser Klif). Het hoogste punt van Gaasterland is 12,70 meter boven NAP ten zuidwesten van Oudemirdum aan de rand van het Jolderenbos. Hier staat luchtwachttoren 6H3 - Oudemirdum. Hij is gebouwd in 1953, ten tijde van de Koude Oorlog, om onder het bereik van de radar vliegende vijandelijke toestellen te kunnen waarnemen. Vanaf de toren heeft men een weids uitzicht over land en zee. In het Rijsterbos (Rysterbosk), eigendom van het It Fryske Gea, is een stenen overblijfsel gevonden van de trechterbekercultuur

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaasterland_%28streek%29

Grazende koeien Oudemirdumer klif

beide foto`s zijn gemaakt bij het Oudemirdumer klif zomer 2015

Oudemirdumer Klif